Powiadomienia i ostrzeżenia o jakości powietrza

zanieczyszczenia

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania – 100 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Przewidywany czas trwania: Od godz. 9:00 dnia 09.01.2024 r. do godz. 24:00 dnia 9.01.2024 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta. Do pobrania: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego

jakość powietrza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przesyła powiadomienie o wystąpieniu silnego wiatru w dn. 3 listopada. Do pobrania: Komunikat IMGW

dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 23.03.2022 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 23.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 23.03.2022 r. Do pobrania: Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego_PM10

dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 27.12.2021 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 27.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 27.12.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

smog

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 23.02.2021 r. godz. 8:00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r.do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Obszar ryzyka wystąpienia

komin dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 17.12.2020 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 17.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 17.12.2020 r. Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 17.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na

komin dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 01.10.2020 r. godz. 15.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 01.10.2020 r. do dnia 02.10.2020 r. Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 01.10.2020 r. i na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na

dym

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał ostrzeżenie o złej jakości powietrza Ostrzeżenie poziom I. W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki Zaleca: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni; ograniczenie duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni; osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty Ostrzeżenie obowiązuje od dnia 06.12.2018 godz. 0.00 do dnia 07.12.2018 godz. 23.59 i dotyczy całego województwa mazowieckiego. Zobacz: Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 06.12.2018-07.12.2018 Poziom III – Ostrzeżenie 1