Oświadczenie Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wołominie w sprawie przebudowy DW634

Oświadczenie Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wołominie w sprawie przebudowy DW634

JESTEM PORAŻONY NIEWIEDZĄ RADNEGO I. SULICHA
Nawiązując w ten sposób do artykułu, który właśnie pojawił się w jednej z lokalnych gazet, zważywszy na ilość kłamstw, które się w tym artykule pojawiły, poniżej odniosę się do zasadniczych kwestii, które na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego „poraziły” Pana Starostę Powiatu Wołomińskiego – Adama Lubiaka:

1) Rozumiem potrzebę zabłyśnięcia „na siłę”, w szczególności Pana Radnego Igora Sulicha (podszywającego się pod „dyrektora wołomińskiej delegatury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – tak przynajmniej Radny I. Sulich został przedstawiony w przedmiotowym artykule) – wszak kolejne wybory to już nieodległa perspektywa, więc trzeba się pokazać. Szkoda tylko, że Pan Radny Igor Sulich (który przecież nie jest dyrektorem wołomińskiej delegatury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich) wypowiada się w sposób jednoznaczny na temat, o którym ma znikome pojęcie.

2) Wyjaśniając kwestie personalne, które może przy kolejnej tak „rzeczowej dyskusji” będą miały jakiekolwiek znaczenie (oby), warto dodać, że Dyrektorem MZDW dla Rejonu Drogowego 5 Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki jest Marcin Antoniak.

3) Przedstawiona w przedmiotowym artykule w mocno subiektywny sposób teza o tym, że „na przeszkodzie szybkiemu ogłoszeniu przetargu na modernizację drogi wojewódzkiej nr 634 stoją samorządy Wołomina i Zielonki” jest kłamliwa z wielu powodów, z których najważniejsze to:
– od początku procesu projektowania, związanego z przebudową drogi wojewódzkiej 634, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej: PWiK), w imieniu i na rzecz Gminy Wołomin, w ścisły sposób współpracuje i koordynuje kwestie uzupełnienia infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej z autorami dokumentacji projektowej tej przebudowy, jak i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW), który opracowanie tej dokumentacji zlecił;
– jako pierwsi i na razie jedyni posiadamy komplet dokumentów (włącznie z prawomocnymi pozwoleniami na budowę), pozwalających uzupełnić brakujące na terenie Gminy Wołomin fragmenty infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Wołomina;
– cały czas te uzupełnienia infrastruktury wod – kan na terenie Wołomina są realizowane (w pasie drogowym drogi nr 634) – mimo pewnych przeciwności;
– w ramach koordynacji prac, odbywają się cykliczne merytoryczne spotkania w siedzibie MZDW w Warszawie, na których te kwestie są na bieżąco omawiane i koordynowane z projektantami działającymi na zlecenie MZDW oraz z dyrekcją i pracownikami MZDW;
– ani razu na tych spotkaniach nie zauważyłem podszywającego się pod „dyrektora wołomińskiej delegatury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” Igora Sulicha;
– jest dużo racji w stwierdzeniu radnego Janusza Werczyńskiego „że nie zawsze współpraca z MZDW przebiega kolorowo”, ale zawsze na tych spotkaniach koordynujących wszystkie kwestie wpływające na terminowość realizacji tego kluczowego dla powiatu wołomińskiego zadania są rozwiązywane w sposób merytoryczny, przy poszanowaniu interesów wszystkich zainteresowanych stron;
– od początku współpracy z MZDW podkreślaliśmy, że największym logistycznie i finansowo tematem do zrealizowania przez PWiK na terenie Gminy Wołomin jest budowa spinki wodociągowej od ul. Oleńki do Al. Niepodległości;
– na ostatnim spotkaniu koordynacyjnym w MZDW, w dniu 29.11.2022 roku, otrzymaliśmy od przedstawicieli MZDW projekt porozumienia, umożliwiający wspólną realizację naszej infrastruktury przy okazji modernizacji drogi nr 634 (przede wszystkim – wspomnianej powyżej spinki wodociągowej);
– jako PWIK nie wycofaliśmy się z podpisania tego porozumienia (co sugeruje autor artykułu, pisząc „natomiast Wołomin nie podjął współpracy w tym zakresie z MZDW, i nie zadeklarował na pewno czy w ogóle wybuduje infrastrukturę podziemną”), bo trudno podpisywać „w ciemno” coś, co się dopiero dostało;
– według informacji przekazywanych podczas spotkań koordynacyjnych w siedzibie MZDW, są gminy, które nie są jeszcze w pełni gotowe z dokumentacją projektową na swój zakres prac (planowanych do wykonania podczas realizacji drogi nr 634), ale nie jest to ani Zielonka, ani Wołomin;
– w połowie grudnia 2022 roku zaplanowane jest kolejne spotkanie w MZDW, na którym zapadnie ostateczna decyzja, w jakim kształcie porozumienie (którego treść dostaliśmy 29.11.2022 roku) o wspólnej realizacji PWiK z MZDW zostanie podpisane; warto przy tym zaznaczyć, że kwestia porozumienia PWiK – MZDW w żaden sposób nie blokowała i nie blokuje realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia; co więcej – na spotkaniu w dniu 29.11.2022 roku zaproponowaliśmy rozwiązanie alternatywne, związane z efektywną współpracą na linii PWiK – MZDW w Warszawie (na wypadek obstrukcji ze strony regulatora taryf);

4) Reasumując rzekome „rewelacje”, które tak „poraziły” Pana A. Lubiaka, chciałbym uspokoić Pana Starostę i pozostałe osoby zainteresowane tym tematem – nic nie jest przespane. Co więcej, według informacji uzyskanych podczas spotkania w dniu 29.11.2022 roku od przedstawicieli MZDW (którzy za proces rozliczenia tych środków odpowiadają) – w żaden sposób nie są zagrożone środki z Polskiego Ładu. Przetarg będzie ogłoszony w terminie, który umożliwia „skonsumowanie” środków z Polskiego Ładu – najpóźniej do połowy marca 2023 roku. A jak trudne jest to przedsięwzięcie, pokazuje jedna, prosta cyfra – cały proces obecnego projektowania modernizacji drogi nr 634 trwał blisko 7 lat. A przetarg i wykonawstwo dopiero przed MZDW…

5) Nieudolna próba obarczenia Wołomina i Zielonki odpowiedzialnością za rzekome opóźnienia w rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 634 (czyli za coś, za co te samorządy nie odpowiadają), podjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego przez I. Sulicha (nomen omen – radnego z Wołomina), a ochoczo podchwycona w lokalnej prasie przez kogoś, kto nawet wstydzi się przedstawić z imienia i nazwiska (nie każdy przecież wie, kto to jest „jmaz”?), może dla niezorientowanych rzeczywiście brzmieć zatrważająco. Tym bardziej warto sięgać do informacji „u źródła”. Ze zwykłej życzliwości przypominam więc na przyszłość – radny powiatowy I. Sulich ani nie jest odpowiedzialny za kwestie rozbudowy dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego (mimo iż się przedstawia w lokalnej prasie jako „dyrektor wołomińskiej delegatury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich”), ani za kwestie rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wołomin. Najbardziej w tym wszystkim zaskakujące i smutne zarazem jest to, że jako radny z tego terenu, zna do mnie komórkę i mógł zwyczajnie zadzwonić, jeśli się chciał rzeczywiście czegoś rzetelnego w tym zakresie dowiedzieć. Pytanie tylko – czy chciał?

Wojciech Jankowski, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

Dokumenty (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie):
Oświadczenie Wojciecha Jankowskiego, Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wołominie (.PDF)