Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne w serwisie mapowym Gminy Wołomin

Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne w serwisie mapowym Gminy Wołomin

Z przyjemnością informujemy, że w serwisie mapowym Gminy Wołomin (System Informacji Przestrzennej – wolomin.e-mapa.net) zostały udostępnione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium).

Można teraz samodzielnie sprawdzić, czy dana nieruchomość objęta jest planem, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w planie lub czy dla danej nieruchomości plan jest dopiero sporządzany. W przypadku braku planu, można sprawdzić, jakie są ustalenia Studium dla nieruchomości. W tym celu, w drzewku warstw należy zaznaczyć i rozwinąć kategorię “Zagospodarowanie przestrzenne“. Następnie można włączyć następujące warstwy:

  • Plany miejscowe sporządzane – wyświetlane są zasięgi sporządzanych planów i obszary, dla których zmieniane jest Studium (kliknij tu, aby zobaczyć),
  • Projekty planów – wyświetlane są rysunki sporządzanych planów, będących w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu (kliknij tu, aby zobaczyć),
  • Plany miejscowe obowiązujące – wyświetlane są zasięgi oraz treść obowiązujących planów (kliknij tu, aby zobaczyć),
  • Studium – wyświetlany jest rysunek kierunków Studium (kliknij tu, aby zobaczyć).

Aby zobaczyć pełną treść tekstu planu miejscowego, należy za pomocą narzędzia “Informacja o obiekcie” (symbol “i” w górnej belce) kliknąć w dowolny punkt na obszarze tego planu i w wywołanym okienku rozwinąć pozycję “Plany miejscowe obowiązujące” (kliknąć w symbol “+”).

Aby sprawdzić szczegółowe ustalenia planu dla danej nieruchomości (działki), należy za pomocą narzędzia “Wybierz obiekt” (symbol strzałki w górnej belce) kliknąć w obszar tej nieruchomości i w wywołanym okienku rozwinąć pozycję “Informacja z planu”.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z nowego narzędzia. W przypadku pytań/problemów związanych z wyszukiwaniem informacji o planach miejscowych, prosimy o kontakt z Wydziałem Urbanistyki (tel. 22 763 30 45).

Kategoria: