Podpisaliśmy umowę na budowę ul. Jodłowej w Wołominie

podpisanie umowy

Pierwszy krok za nami – podpisaliśmy umowę na budowę ul. Jodłowej w Wołominie.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę jezdni wraz z placem do zawracania, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, chodników, zjazdów, poboczy, odwodnienia. W ramach poprawy bezpieczeństwa zamontowana zostanie linia napowietrzna oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia LED.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest w listopadzie br.