PoMocne Kino – „Georgie ma się dobrze”

Film seans

Już 8 listopada 2023 r. (środa) o godz. 18:00 kolejna projekcja filmowa! Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie serdecznie zapraszają do kina Helios przy ul. Geodetów 2 w Wołominie na film „Georgie ma się dobrze” w reżyserii Charlotte Regan.

Po seansie odbędzie się spotkanie ze specjalistą poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy. Bezpłatne wejściówki – do odbioru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie oraz u partnerów projektu (szczegóły na plakacie).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „PoMocne Kino”, finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Serdecznie zapraszamy!