Porozmawiajmy o rozbudowie ul. Krótkiej w Duczkach

Spotkanie rozbudowa ulica Krótkiej w Duczkach

Rozpoczynamy ważną inwestycję dla naszej gminy – rozbudowę ul. Krótkiej w Duczkach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniu na temat rozbudowy ul. Krótkiej w Duczkach na odcinku od ul. Willowej do wysokości rzeki Czarna, które odbędzie się 10 października o godz. 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Jak zgłaszać uwagi do koncepcji?
Zainteresowani mieszkańcy będą mogli od 26 września do 14 października składać swoje uwagi do koncepcji w formie:

  • pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie (Wydział Inwestycji), ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (kancelaria Urzędu Miejskiego);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dorota.kowalczyk@wolomin.org.pl, w tytule wpisując „Uwagi do rozbudowy ul. Krótkiej w Duczkach″;
  • telefonicznie pod numerem 22 763 30 43;
  • osobiście podczas spotkania w dn. 10 października o godz. 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu i zgłaszania uwag do koncepcji.

Do pobrania:

Koncepcja rozbudowy ul. Krótkiej w Duczkach