Prognozowana jakość powietrza 23.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10

dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 23.03.2022 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 23.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 23.03.2022 r.

Do pobrania:
Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego_PM10