ostrzeżenia

Uwaga na fałszywych ankieterów!

Uwaga, oszust podszywa się pod pracownika Urzędu Miejskiego w Wołominie! Otrzymaliśmy informacje o osobie, która zbiera od mieszkańców informacje na zlecenie gminy. Informujemy, że nie prowadzimy obecnie żadnych bezpośrednich badań w terenie! Prosimy o zachowanie ostrożności i nie podawanie ŻADNYCH danych osobowych!

ostrzeżenie alarm

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną tabelą prezentująca sygnały alarmowe (rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegawcze). Tabele dostępne są poniżej (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegawcze (.DOC) • rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegawcze (.PDF)

dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 23.03.2022 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 23.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 23.03.2022 r. Do pobrania: Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego_PM10

komin dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 17.12.2020 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 17.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 17.12.2020 r. Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 17.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na

komin dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 01.10.2020 r. godz. 15.00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 01.10.2020 r. do dnia 02.10.2020 r. Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 01.10.2020 r. i na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na