Praca Urzędu Miejskiego od 6 kwietnia 2021

Praca Urzędu Miejskiego od 6 kwietnia 2021

Działając na podstawie rządowych wytycznych opublikowanych w komunikacie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów z dn. 30 marca 2020 roku informujemy:

Od wtorku 6 kwietnia 2021 roku Urząd Miejski w Wołominie dostępny jest wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.
Wszystkie osoby, które potrzebują skontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy telefon lub mail do wydziału merytorycznego i ustalenie, w jaki sposób można sprawę załatwić bez konieczności bezpośredniej wizyty. Mieszkańcy, którzy muszą przyjść osobiście zostaną zapisani na konkretny termin i przyjęci w podwyższonym reżimie sanitarnym w wyznaczonym pomieszczeniu, bez możliwości samodzielnego poruszania się po terenie urzędu. Osoby niezapisane nie będą wpuszczane do budynku. Dostęp możliwy będzie wyłącznie wejściem głównym.
Aktywny link do bazy teleadresowej Urzędu Miejskiego: https://wolomin.org/urzad-miejski-2/
Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych w miarę możliwości odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Wołominie można składać elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego przy wejścia do urzędu.

Wyjątki: rejestracja bieżąca zgonów, sporządzanie aktów narodzin i zgonów oraz wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego – w tym wypadku nie ma obowiązku zapisu, ale zachęcamy do umawiania wizyt, aby maksymalnie skrócić czas przebywania w urzędzie.
W pozostałych sprawach, m.in. dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie), należy umawiać wizyty w USC mailowo lub telefonicznie.
Numery telefonu do USC: 22 763 30 12/14/15

Złożenie wniosku o wydanie oraz odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Wydziale Spraw Obywatelskich: 22 763 30 81/82

W związku z dużą absencją pracowników, z Wydziałem Dochodów i Egzekucji prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 22 763 30 00 wew. 240.

Wszyscy klienci Urzędu zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu oraz zasłaniania ust i nosa podczas wizyty.

Kasa Urzędu pracuje bez zmian. Jednakże, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, prosimy o dokonywanie płatności elektronicznie.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się poprzez internet lub telefon. Prosimy o wyrozumiałość ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemicznego i liczne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Urząd – jak każdy pracodawca – mając na uwadze niezbędne środki ostrożności, musi się liczyć z nieobecnością pracowników, wynikającą ze stanu zagrożenia czy funkcjonowania pracowników w trybie pracy zdalnej.

Jesteśmy dla Was – dla Państwa wygody i bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.