Prognozowana jakość powietrza 23.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10

smog

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 23.02.2021 r. godz. 8:00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r.do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
Prognozowane na dzień 23.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego.

Do pobrania:

SMOG II poziom dla pyłu zawiesznego PM10 woj. mazowieckie w dniu 23_02_2021-1
SMOG III poziom dla pyłu zawiesznego PM10 pow. sierpecki w dniu 23_02_2021