zanieczyszczenia powietrza

smog

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 23.02.2021 r. godz. 8:00 Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r.do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r. Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Obszar ryzyka wystąpienia