Program „Czyste powietrze”- zaświadczenie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zaświadczenia w ramach części 2 programu „Czyste powietrze” wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (dalej: OPS)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) informuje, że od dnia 21.10.2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

W celu uzyskania ww. zaświadczenia osoby ubiegające się o dotację w ramach części 2 programu „Czyste powietrze” powinny złożyć żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, które stanowi wzór do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze, a szczegółowe informacje o wydawanych zaświadczeniach można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie pod numerami tel. 22 7872701,  22 7765023 .

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” można uzyskać na stronie WFOŚiGW pod linkiem http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/, ogłoszenie o naborze http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/ .

Kontakt e-mailowy: poczta@wfosigw.pl, została uruchomiona infolinia dla wnioskodawców
i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) pod numerem
tel.: (22) 340 40 80.

 

Dokumenty do pobrania: