Projekt budżetu na 2021

okładka projektu budżetu na 2021 rok z mapą gminy Wołomin

Projekt budżetu na 2021 r., choć tworzony w trudnym i niepewnym czasie epidemii jest solidny i zapewnia ciągłość zrównoważonego rozwoju gminy. Zaplanowaliśmy wydatki w wysokości ponad 297 mln złotych. Postawiliśmy na zdroworozsądkowy podział pomiędzy zapewnieniem ciągłości usług, wydatkami inwestycyjnymi i społecznymi.

Najwięcej pieniędzy pochłonie oczywiście oświata. Na oświatę wydamy ponad 89,2 mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie jedynie 59,4 mln, co oznacza, że do oświaty z budżetu gminy dopłacimy prawie 30 milionów złotych.

Znaczącą pozycją w budżecie jest transport i łączność. Wydatki wyniosą ponad 31,3 mln. W kwocie tej zabezpieczyliśmy środki na kontynuację Wspólnego Biletu i dopłaty do Biletu Metropolitalnego (w sumie 7,3 mln). Utrzymamy również autobusy linii L oraz nocną linię N-62. Na cele inwestycyjne przeznaczymy ponad 25,4 mln zł. Rok 2021 będzie czasem kontynuacji kluczowych projektów, które uzyskały dofinansowanie z UE i początkiem modernizacji lub projektów ulic. Na remonty, utrzymanie i budowę dróg gminnych wydamy pond 19,5 mln. Kontynuowana będzie budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach (wraz z budową ul. Żelaznej i ul. Przytorowej) oraz budowa parkingu typu P+R w Lipinkach. Będziemy również kontynuowali budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

Ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansujemy budowę ul. Leszczyńskiej w Wołominie oraz utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach. W projekcie budżetu znalazły się budowy ulic m. in. Jodłowej, Polskiej, Sikorskiego (na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja), Ogrodowej, Żółkiewskiego i Waryńskiego. Kontynuowane będą prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID dla wielu ulic m. in.: Duczkowskiej, Legionów (na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej), Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej), Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki), Zimowej, Piastowskiej w Zagościńcu, Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową, Miłej w Duczkach i Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu.

Rozpoczniemy adaptację budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Twórczej. Zakończymy projekt „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” – największy projekt informatyczny w gminie Wołomin. Przeznaczymy ponad 3,2 mln zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz prawie 900 tys. na utrzymanie zieleni. Nie zapomnieliśmy o kontynuowaniu ważnych dla gminy projektach utylizacji materiałów azbestowych i wymianie źródeł ciepła. Na wymianę pieców po raz kolejny przeznaczyliśmy aż 300 tys. złotych.

Wśród wielu inwestycji z których skorzystają najmłodsi warto podkreślić dwie o które najczęściej pytają mieszkańcy: plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni oraz zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – oba obiekty znalazły się w projekcie budżetu na 2021 r. Ogromną kwotą wydatków w budżecie są środki przeznaczone na wsparcie rodzin. Na ten cel wydamy ponad 81,6 mln zł, z czego 61,6 mln to świadczenie 500+ finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe i wspieranie wszelkich form aktywności sportowej przeznaczyliśmy prawie pół miliona złotych.

Nie zapomnieliśmy też o utrzymaniu należytej opieki nad zwierzętami – zabezpieczyliśmy środki m. in. na utrzymanie psów w schronisku, całodobową opiekę weterynaryjną, elektroniczne znakowanie psów oraz sterylizację i kastrację kotów.

Z roku na rok opracowanie zbilansowanego budżetu stanowi coraz większe wyzwanie dla wielu gmin. Rosnące wydatki i systemowe uszczuplanie dochodów gmin przez niekorzystne dla samorządów decyzje rządu nie pozostają bez wpływu na projekty budżetów. Dziękuję Pani Skarbnik Bożenie Wielgolaskiej oraz całemu sztabowi urzędników za wypracowanie tak solidnego i stabilnego budżetu dla gminy Wołomin w tych niesprzyjających i niestabilnych czasach – na swoim profilu napisała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.