Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina 2023

Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”.
OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie wyników konkursu