organizacje pozarządowe

zdjęcie poglądowe - spotkanie - Pixabay

Zapraszamy na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2024 na godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie w pok. 106. Posiedzenie Rady ma charakter otwarty i każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Agenda spotkania przedstawia się następująco: 1. Możliwości obniżenia podatku od nieruchomości dla NGO 2. Inicjatywa Lokalna – procedury i możliwości 3. Baza i promocja NGO – podsumowanie przesłanych informacji

Zdjęcie poglądowe - szkolenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin do udziału w bezpłatnym szkoleniu z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Szczegóły szkolenia Data: 30 stycznia 2024 r. (wtorek) godz. 18:00 Miejsce: Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko Harmonogram szkolenia obejmuje: – Zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, administratora danych osobowych i

Zdjęcie poglądowe - szkolenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin do udziału w bezpłatnym szkoleniu z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Szczegóły szkolenia Data: 30 stycznia 2024 r. (wtorek) godz. 18:00 Miejsce: Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko Harmonogram szkolenia obejmuje: – Zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, administratora danych osobowych i

Wspieranie działań zapobiegających uzależnieniom i patologiom społecznym

W dniu 15 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Wołomińska Integracja Międzypokoleniowa, z siedzibą przy ul. Polskiej 35a w Wołominie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Wspieranie działań zapobiegających uzależnieniom i patologiom społecznym”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Mikołajkowa Zawierucha

W dniu 24 listopada 2023 r. Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka nr 10 lok.5, 03-254 Warszawa, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Mikołajkowa Zawierucha. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych

Nie daj się nałogom – bądź sobą

W dniu 24 listopada 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Faustyny w Helenowie, z siedzibą przy ul. Boryny 8, 05-200 Helenów, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Nie daj się nałogom – bądź sobą”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami XXI wieku

W dniu 17 listopada 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą w Wołominie przy ul. Lipińskiej 16, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami

 Pomoc osobom chorym i ich opiekunom

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Pomoc osobom chorym i ich opiekunom”. Zarządzenie ws ogłoszenia konkursu Zarządzenie o wynikach konkursu  

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym”. Zarządzenie