Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”.

ogłoszenie konkursu

wzór oferty

unieważnienie konkursu