dzieci

Harcerska Akcja Zimowa 2022- Zimowisko w Gliczarowie Górnym

W dniu 13 stycznia 2022 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem „Harcerska Akcja Zimowa 2022- Zimowisko w Gliczarowie Górnym”. Zgodnie z art.

Boisko Szczęścia- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-10 lat

W dniu 30 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Boisko Szczęścia z siedzibą w Wołominie przy ul. Kleeberga 41e/2, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „BOISKO SZCZĘŚCIA- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-10 lat”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację w 2022 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałymi na terenie gminy Wołomin i uczęszczającymi do żłobków dziecięcych mających siedzibę na terenie gminy Wołomin. ogłoszenie konkursu wzór oferty

Niesforny Jaś

Już po raz trzeci w tym roku zapraszamy rodziny/opiekunów z dziećmi w wieku 6-10 lat na spektakl profilaktyczny poruszający tematykę zdrowego stylu życia z elementami edukacji z zakresu uzależnień w wykonaniu Impresariatu Artystycznego Teart. Spektakl „Niesforny Jaś” odbędzie się w najbliższą sobotę 20 listopada 2021 r. o godzinie 12.30 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Niesforny Jaś

Już po raz trzeci w tym roku zapraszamy rodziny/opiekunów z dziećmi w wieku 6-10 lat na spektakl profilaktyczny poruszający tematykę zdrowego stylu życia z elementami edukacji z zakresu uzależnień w wykonaniu Impresariatu Artystycznego Teart. Spektakl „Niesforny Jaś” odbędzie się w najbliższą sobotę 20 listopada 2021 r. o godzinie 12.30 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

W Wołominie powstanie hospicjum dla dzieci

W środę 29 września 2021 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan o inicjatywie budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie napisała na swoim profilu na Facebooku (bezpośredni link do wpisu): „Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie to oaza dobra i spokoju. Miejsce, w którym każdy człowiek obdarzany jest szacunkiem

Gwarne spotkanie podwórkowe

Zapraszamy na I Gwarne spotkanie podwórkowe! Każdy znajdzie coś dla siebie! Dużo ruchu i dobrej zabawy. Pojawią się tradycyjne gry podwórkowe znane od pokoleń jak i te zupełnie nowe. Dla rodziców z maluszkami przygotowaliśmy kocyki z różnymi aktywnościami. Gry i zabawy podwórkowe poprowadzi poprowadzi Fundacja Myśliciele. Znajdziecie miejsce aby chwilę przysiąść i zająć się rękodziełem, które poprowadzi dla Was Stowarzyszenie Czas na lepsze. Harcerze z Hufiec ZHP Wołomin zaproszą Was

Żłobek szansą na równy start

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 225 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 225 mieszkańców województwa mazowieckiego w tym 67 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym