Budowa centrum przesiadkowego w Wołominie – czasowa organizacja ruchu

Budowa centrum przesiadkowego w Wołominie - czasowa organizacja ruchu

Od środy, 18 listopada rozpoczną się prace przy budowie centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie. W związku z planowaną przebudową pobliskiego skrzyżowania ul. Legionów z ul. Żelazną prosimy mieszkańców o zapoznanie się z czasową organizację ruchu, która będzie obowiązywać od środy tj. 18 listopada.

ETAP 1 – przebudowa skrzyżowania ul. Legionów z ul. Żelazną

Nastąpi przebudowa układu drogowego skrzyżowania ul. Legionów z ul. Żelazną oraz pętli autobusowej. Zostanie również przebudowany krawężnik na fragmencie wlotu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Legionów. Obszar objęty budową zostanie wygrodzony zaporami drogowymi U-20 z zapewnieniem dojścia do posesji. Ruch pieszy od stacji PKP do ul. Legionów zostanie poprowadzony zaporami U-20 oraz informacjami na tabliczkach T-0. Ze względu na przebudowę pętli autobusowej na Pl. Cicheckiego tymczasowy przystanek zostanie zapewniony na parkingu przyległym do ul. Wileńskiej.

Czasowa organizacja ruchu MAPA