Przedłużamy termin zgłaszania uwag do koncepcji rozbudowy ul. Mickiewicza w Wołominie

Przedłużenie terminu zgłaszania uwag do koncepcji rozbudowy ul. Mickiewicza w Wołominie

Przedłużamy termin zgłaszania uwag do koncepcji rozbudowy ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Moniuszki do ul. 1 Maja.

Jak zgłaszać uwagi do koncepcji?
Zainteresowani mieszkańcy będą mogli do 28 kwietnia składać swoje uwagi do koncepcji w formie:

  • pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie (Wydział Inwestycji), ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (kancelaria Urzędu Miejskiego);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.lipski@wolomin.org.pl, w tytule wpisując „Uwagi do rozbudowy ul. Mickiewicza w Wołominie″.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag do koncepcji.

Do pobrania:

Koncepcja rozbudowy ul. Mickiewicza w Wołominie PLAN ORIENTACYJNY

Koncepcja rozbudowy ul. Mickiewicza w Wołominie PLAN SYTUACYJNY ZIELENI