Przedsiębiorco! Skorzystaj z pomocy – rusza nabór w ramach RPO

podpisywanie umowy na spotkaniu

Od 14 października rusza kolejny nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na udzielenie wsparcia, utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Wnioski można składać do 21 października 2020 r. do godz. 15.00.

Dla zainteresowanych więcej informacji na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-finansowanie-wydatkow-msp-dotyczacych-utrzymania-biezacej-dzialalnosci-firmy-i-zapewnienia-jej-plynnosci-finansowej-wskutek-covid-19-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-11/