Przypomnienie o terminach złożenia deklaracji

Przypomnienie o terminach złożenia deklaracji

 

Drodzy mieszkańcy uprzejmie przypominamy o terminach złożenia deklaracji. Poniżej szczegóły.

Osoby prawne > deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2018 r.
Stawki zostały opublikowane pod adresem:
https://wolomin.org/podatki-i-oplaty-lokalne/,
zaś wzory deklaracji dostępne są na stronie:
https://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/09/DN-1-2.pdf.

Osoby prawne > deklaracje na podatek rolny i leśny do 15 stycznia 2018 r.
Stawka podatku leśnego od hektara wynosi 43,3532zł,
Stawka podatku rolnego dla rolników od hektara wynosi 131,225 zł,
a dla osób nie będących rolnikami – 262,45 zł.
Wzory deklaracji na podatek rolny i leśny można znaleźć pod linkami:
Leśny https://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/09/DL-1.pdf

Rolny https://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/09/DR-1.pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych do 15 lutego 2018 r.
Stawki podatku od środków transportowych dostępne są na stronie:
http://wolomin.bip.net.pl/?a=12252.
Wzór deklaracji na podatek o środkach transportowych jest dostępny na stroniehttps://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/09/DT-1.pdf,
załącznik do deklaracji na podatek o środków transportowych jest dostępny na stronie: https://wolomin.org/wp-content/uploads/2016/09/DT-1A.pdf.

Jednocześnie informujemy, że:

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOŁOMIN W ROKU 2018 POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Więcej informacji:
Wydział opłat i podatków lokalnych
22-763-30-36

Kategoria: