Raport z konsultacji pokonkursowych

Raport z konsultacji pokonkursowych

Poniżej prezentujemy raport z zakończonych konsultacji społecznych dot. zwycięskiej koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoje zdanie!

Kategoria: