Raport z konsultacji społecznych Miejscowego Planu Rewitalizacji

zdjęcie wołomińskiej starówki z lotu ptaka

Koncepcja Miejscowego Planu Rewitalizacji została przekonsultowana z mieszkańcami Wołomina. Następny etap to przygotowanie projektu, który następnie zostanie oceniony przez komisję urbanistyczną i po wszystkich poprawkach, korektach i uszczegółowieniach wyłożony do publicznego wglądu. Tymczasem zapraszamy Państwa d0 zapoznania się z raportem z konsultacji MPR.

Raport z konsultacji MPR  (bezpośredni link do pliku, 1 MB)

Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za przekazane opinie i zaangażowanie!

Kategoria: