Raport z konsultacji społecznych regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022

Grafika dot. konsultacji społecznych z WFIO

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022. 

Konsultacje trwały od 8 kwietnia do 22 kwietnia i miały formę pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag oraz dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Do pobrania:
Raport z konsultacji Regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022