raport

grafika raport ze spotkania online

7 lutego odbyło się spotkanie online na temat rozbudowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów w Wołominie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu, w którym znajdziecie Państwo szczegółowo opisane wnioski i uwagi zebrane podczas spotkania. Do pobrania: Uwagi do koncepcji budowy ulicy Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów  Plan sytuacyjny

Grafika dot. konsultacji społecznych z WFIO

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022.  Konsultacje trwały od 8 kwietnia do 22 kwietnia i miały formę pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag oraz dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Do pobrania: Raport z konsultacji Regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022

raport ulica Legionów

Od 22 listopada do 10 grudnia trwały konsultacje społeczne, aby zebrać opinię mieszkańców na temat sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zazielenienia fragmentu ulicy Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej oraz zagospodarowania zielenią terenu przy skrzyżowaniu ul. Lipińskiej z ul. Legionów. W tym czasie można było: obejrzeć w holu na parterze Urzędu Miejskiego wyłożoną do publicznego wglądu wersję graficzną projektu zadrzewienia ul. Legionów oraz

grafika przedstawiająca schematycznych ludzi z napisem Obywatelko/Obywatelu przeczytaj raport o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, w Wasze ręce przekazujemy „Raport o stanie gminy Wołomin za 2020 rok”. Przyznacie, że był to rok wyjątkowy, pełen trudnych wyzwań, którym nasza mała społeczność musiała stawić czoła. Dziś, bogatsi o nowe doświadczenia mamy poczucie, że działając razem możemy dać radę nawet pandemii. Naszym celem było pokazanie Państwu efektów naszej pracy w sposób zwarty, przejrzysty. Raport został w całości przygotowany przez pracowników urzędu bez angażowania ekspertów z zewnątrz.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy

grafik z chlopcem wykonującym ewolucje na deskorolce

Poniżej znajdziecie Państwo raport z konsultacji społecznych koncepcji SKATEPARKU WOŁOMIN. Ta wyczekiwana przez młodzież inwestycja ma być usytuowana na terenie Sportowej Szkoły Podstawowej numer 5 w Wołominie (ul. Lipińska 16) od strony ulicy Prądzyńskiego. Dziękujemy za udział w konsultacjach i Państwa zaangażowanie! Zainteresowanie jakim się cieszyła nasza ankieta świadczy o realnej potrzebie takich działań na terenie gminy Wołomin. Raport z konsultacji skateparku   (PDF 186 KB, bezpośredni link do raportu)

Raport z konsultacji Społecznych Wniosków 2022

Publikujemy Raport z konsultacji społecznych projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na 2022 rok”. Znajdą w nim Państwo odpowiedzi na pytania i uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych. W najbliższych dniach ogłosimy gotowe „Zasady Społecznych Wniosków na 2022 rok” wraz z harmonogramem działań. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u. Raport z konsultacji społecznych projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków

Grafika dot. konsultacji społecznych z WFIO

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych. Konsultacje trwały od 25 lutego do 11 marca i miały formę pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag. W ramach przeprowadzonych konsultacji Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych odbyły się otwarte spotkanie konsultacyjne w formule online oraz warsztaty z Dyrektorami gminnych placówek. Przebieg konsultacji oraz wszystkie uwagi jakie zebraliśmy w trakcie ich trwania publikujemy poniżej w Raporcie z konsultacji społecznych dot.

Raport z konsultacji społecznych

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. Raportu o stanie gminy za 2020 rok (aktywny link do strony). Podczas spotkań online i za pośrednictwem ankiety internetowej udało nam się poznać opinię grupy mieszkańców na temat tego, jak powinien wyglądać i co powinien zawierać raport nad którym pracujemy. Przypomnijmy: raport musi być złożony do 31 maja każdego roku. Jest prezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej tak by podczas sesji odbyła się również debata nad

pies i kot

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2021 r.”. W dokumencie znajdują się wnioski i uwagi zgłoszone przez: 1) Agatę Bochenek – Radną Rady Miejskiej w Wołominie; 2) Spółdzielnię Socjalną „Droga do Domu” z siedzibą w Starym Grabiu; 3) Wojskowe Koło Łowieckie nr 331 „Cietrzew”; 4) Nadleśnictwo Drewnica; 5) mieszkańców gminy