Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia 2023

Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyników konkursu