Rodzina ostoją-program wsparcia dla wołomińskich rodzin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

rodzina ostoją

Zarządzenie o wynikach konkursu

Kategoria: