Różnorodność świata pszczół – konkurs

Różnorodność świata pszczół - konkurs

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. “Różnorodność świata pszczół”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Wołomińska stołówka dla pszczół i skierowany jest do grup przedszkolnych i klas szkolnych z terenu gminy Wołomin.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu tablicy informacyjno-edukacyjnej nt. różnorodności świata pszczół, zagrożeń jakie czekają na pszczoły oraz działań jakie możemy podjąć, aby pomóc pszczołom przeżyć w zmieniającym się świecie.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

  • Kategoria A – dla przedszkoli i klas „0”;
  • Kategoria B – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  • Kategoria C – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Prace powinny być wykonane dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.

Prace konkursowe wykonuje cała grupa lub klasa. Zdjęcie gotowej tablicy należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.mystkowska@wolomin.org.pl do dnia 6 listopada 2019 r.

Prace będą oceniane przez komisję konkursową w dniach 7-8 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 8 listopada 2019 r.

W ramach Konkursu jury wyłoni trzech laureatów po jednym w każdej kategorii wiekowej (jedną zwycięska grupę oraz jedną zwycięską klasę). Dzieci, których tablica zostanie uznana za najlepszą w swojej kategorii otrzymają nagrodę główną. Nagrodą są bilety do kina na wybrany seans dla całej grupy/klasy. 

Więcej informacji pod numerem 22 763 30 47.

Regulamin konkursu (PDF).