Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

1 września! Początek szkoły i… Wielkiej przygody! Szkoła to coś więcej, niż budynek – to społeczność, nauka nie tylko przedmiotów szkolnych, przyjaźnie, które zostają z nami często na całe życie. Pierwsze duże sukcesy i porażki, które sprawiają, że jesteśmy silniejsi! Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół życzymy, aby rok szkolny 2021/2022 upłynął spokojnie i bezpiecznie.

Rodziców oraz opiekunów uczniów zachęcamy do lektury listu, jaki napisała do nich burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan:
„Już za chwilę szkolny dzwonek obwieści rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Kolejnego, który będziemy wspólnie z nauczycielami i uczniami przeżywać w czasach niepewności i zagrożenia pandemią.
Nie mam wątpliwości, że w tych trudnych czasach kluczową rolę w edukacji i wychowaniu odgrywają więzi społeczne. Nasze sąsiedzkie relacje, wspólne rozmowy, współpraca. To one sprawiają, że stanowimy lokalną wspólnotę, której łatwiej pokonywać wszelkie trudności.
Chcę zapewnić, że jako burmistrz, wraz ze wszystkimi moimi współpracownikami zrobimy wszystko, aby szkoły w gminie Wołomin były miejscami przyjaznymi i dawały poczucie bezpieczeństwa.
Nie wiemy, co przyniesie rozpoczynający się rok szkolny, jak rozwijać się będzie sytuacja pandemiczna i jakie decyzje na temat ewentualnych obostrzeń zostaną podjęte na szczeblu rządowym.
Zapewniam jednak, że wołomińskie szkoły są przygotowane do bezpiecznej pracy. Jesteśmy gotowi – gotowi, by realizować program nauczania i by stawić czoło nadchodzącym wyzwaniom. Bo dziś szkoła musi uczyć nie tylko tego, co zawierają programy.
Musi kształtować charaktery, ćwiczyć przyjaźnie, uczyć radzenia sobie w zmieniającym się szybko świecie. Być bezpieczną przystanią, kiedy na zewnątrz panuje chaos. Wspólnota, którą wszyscy tworzymy – uczniowie, rodzice, nauczyciele, nabiera zupełnie nowego, wyjątkowego charakteru.
Bardzo Wam za to dziękuję i życzę nam wszystkim spokojnego roku szkolnego 2021/2022.”

List można pobrać również w wersji elektronicznej (kliknij na plik, aby rozpocząć jego pobieranie).