Rusza nabór wniosków do II edycji Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych (WFIO)

Wołomiński Fudusz Inwestycji Oświatowych logotyp

Informujemy dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin o rozpoczęciu naboru wniosków do Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych. Wnioski można składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin od 4 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Pomysłodawcą Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych, którego głównym celem jest wspieranie placówek oświatowych jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) stał się odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju infrastruktury.

Zgodnie z regulaminem WFIO, którego konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. w danym roku kalendarzowym placówki oświatowe których organem prowadzącym jest gmina Wołomin mogą złożyć jeden wniosek. Każdy projekt musi mieć akceptację Rady Rodziców, a przed jego zgłoszeniem może być przeprowadzony w placówce wewnętrzny plebiscyt wśród uczniów i pracowników. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 200 000 zł.

Przypomnijmy że, w ubiegłorocznym konkursie o przyznanie środków z WFIO wpłynęło aż 18 wniosków. Najwięcej punktów zyskały projekty ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie, Przedszkola nr 5 im. Kota w Butach oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej, tel. 22 763 30 24, adres e-mail: dialog@wolomin.org.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych na rok 2022 oraz powołania Zespołu zadaniowego ds. Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych