Zakup węgla na preferencyjnych warunkach – rusza nabór wniosków

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina Wołomin informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Węgiel będzie dystrybuowany za pośrednictwem ZEC w Wołominie Sp. z o.o. przy ul. Szosa Jadowska 49. Nabór wniosków będzie trwać od 14  listopada.

WAŻNE:  Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Wołomin uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

UWAGA!
1. Gmina nie ma wpływu na dostawcę oraz jakość węgla. W związku z powyższym nie odpowiada za jakość paliwa stałego.
2. Możliwość zakupu ekogroszku uzależniona jest od jego dostępności, na którą gmina Wołomin nie ma wpływu.
3. Wnioskodawca zapewnia transport węgla do swojego domu we własnym zakresie.
4. Zgodnie z Ustawą wnioskodawca ma prawo złożyć tylko dwa wnioski na zakup do 3 ton paliwa stałego w całym okresie rozliczeniowym tj.:
a. do 1,5 tony w okresie do końca grudnia 2022 r.
b. do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.
5. Gmina dystrybuuje węgiel sprowadzony przez spółki Skarbu Państwa, które również dostarczają dedykowane certyfikaty dotyczące jego jakości.
6. W przypadku gdy wnioskodawca nie złożył wniosku o dodatek węglowy proces weryfikacji przez gminę może ulec wydłużeniu, niezbędnemu do przeprowadzenia dodatkowych procedur, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym.
7. W dniach, w których będą realizowane dostawy miału wydawanie węgla nie będzie prowadzone (niedostępność wagi i ładowarki).
8. Podczas nawęglania kotłów w czasie występowania ujemnych temperatur mogą wystąpić przerwy w prowadzeniu załadunku z uwagi na niedostępność ładowarki (klient będzie musiał poczekać na załadunek).

Od kiedy wniosek o zakup preferencyjny węgla?
Przyjmowanie wniosków na węgiel po 2000 zł ruszy 14 listopada. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Wniosek o zakup preferencyjny węgla  będzie można złożyć do 15 kwietnia 2023.

Kto może złożyć wniosek na węgiel w cenie gwarantowanej 2000 zł?
Mogą to zrobić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. Warunkiem ubiegania się o preferencyjny zakup węgla jest deklaracja źródła ciepła na węgiel złożona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Gdzie złożyć wniosek?
Aby kupić węgiel za 2000 zł, mieszkańcy muszą złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) w godzinach otwarcia urzędu. Można to zrobić również w formie elektronicznej (wymagany jest wówczas podpis elektroniczny, podpis zaufany). Wnioskodawca udaje się do ZEC, po otrzymaniu informacji o możliwym odbiorze zakupionego paliwa stałego. Zakup paliwa stałego jest możliwy po potwierdzeniu wpływu środków finansowych na konto gminy Wołomin. Płatności należy dokonać w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania od pracownika urzędu informacji o dostępności węgla, w przeciwnym wypadku pula przechodzi na następną osobę z listy

Gmina nie odpowiada za jakość sprzedawanego węgla, ponieważ będzie on dostarczany ze spółek Skarbu Państwa.

Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych:
– pod numerem telefonu 22 763 30 35
– adres e-mail: wegiel@wolomin.org.pl

Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie):
wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (DOC)
wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (PDF)

Gmina Wołomin przystąpiła do projektu umożliwiającego mieszkańcom zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236)