węgiel

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Wołomin. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku. Wnioski można składać od 8 maja do 30 czerwca 2023 r. i będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania zapasów węgla na składzie (192 ton – orzech; 23 ton –

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Wołomin. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku. Nabór trwa od 8 maja do 30 czerwca 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania zapasów węgla na składzie (161 ton – orzech). Cena węgla nie uległa

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny węgla dla swojego gospodarstwa domowego prosimy o niezwłoczny odbiór zamówionego opału lub złożenie pisemnej rezygnacji (wycofanie wniosku). Jednocześnie przypominamy, że tylko do 🗓15 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla.

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Informujemy, że wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok przyjmujemy do odwołania. Wnioski prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) w godzinach otwarcia urzędu. Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać pod numerami telefonów: 22 763 30 04 lub 22 763 30 35 oraz mailowo: wegiel@wolomin.org.pl Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Minęły już ponad dwa miesiące od przystąpienia gminy Wołomin do pośredniczenia w sprzedaży węgla dla mieszkańców. W tym czasie przyjęliśmy 703 wnioski na 997,5 ton węgla łącznie. Gminę Wołomin zaopatruje w węgiel, zgodnie z podpisaną umową – Polska Grupa Górnicza. Spółka do dziś dostarczyła do naszej gminy niespełna 155 ton węgla. Oznacza to, że większość mieszkańców nie otrzymała jeszcze swojego zamówienia. Rozumiemy rosnące rozczarowanie wśród mieszkańców oczekujących na węgiel, dlatego

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Faktury za preferencyjny zakup paliwa stałego są wystawiane w ciągu 24 godzin od wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy gminy Wołomin nr 33 1240 6292 1111 0011 1995 4633. Jednocześnie przypominamy, że banki mają różne godziny sesji bankowych wychodzących i przychodzących – godzina wykonania przelewu nie jest równoznaczna z wpływem na rachunek odbiorcy.

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Do Wołomina dotarła pierwsza transza paliwa – karlik (ekogroszek). Węgiel pochodzi z polskich kopalń. Na razie jest go niewiele ponad 25 ton, jednak w najbliższych dniach przewidywane są kolejne dostawy. Stale monitorujemy przebieg procesu dystrybucji, by otrzymać kolejne partie jak najszybciej. Z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski, skontaktuje się pracownik Urzędu Miejskiego w Wołominie. Mieszkańcy, którzy telefonicznie potwierdzą chęć zakupu otrzymają prośbę o dokonanie płatności za opał. Wpłat należy dokonywać na

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina Wołomin informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Węgiel będzie dystrybuowany za pośrednictwem ZEC w Wołominie Sp. z o.o. przy ul. Szosa Jadowska 49. Nabór wniosków będzie trwać od 14  listopada. WAŻNE:  Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Wołomin

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Informujemy, że gmina Wołomin przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Węgiel będzie dystrybuowany za pośrednictwem Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, ul. Szosa Jadowska 49. O terminie rozpoczęcia naboru wniosków na zakup węgla poinformujemy w odrębnym komunikacie. Aktualnie przygotowujemy się do zawarcia umowy ze

Informacja o dodatkach: węglowym oraz z tytułu innych źródeł ciepła

DODATEK WĘGLOWY Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane przez gminę, w której znajduje się dane gospodarstwo domowe, na wniosek jednej z osób, jakie je zamieszkują. Dodatek wynosi: • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, które zawierają min. 85% węgla kamiennego. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego