Rusza Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO)

Wołomiński Fudusz Inwestycji Oświatowych logotyp

Inicjatorem nowego programu wspierania placówek oświatowych jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) jest odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju infrastruktury.

Placówki oświatowe to jedne z najprężniej działających instytucji w gminie. Zakres potrzeb inwestycyjnych stale rośnie dlatego postanowiliśmy przygotować narzędzie, które zapewni ciągłość finansowania nowych pomysłów i projektów.

Jak powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina: „Potencjał drzemiący w wołomińskich szkołach i przedszkolach jest ogromny. Musieliśmy znaleźć drogę systematycznego realizowania inwestycji na terenie placówek oświatowych zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów, uczniów i całej społeczności szkolnej. Środowiska związane ze szkołami i przedszkolami gminnymi najlepiej znają potrzeby danych placówek – dajmy im narzędzie, żeby realizowali te, które są ich zdaniem najpotrzebniejsze”.

Konsultacje społeczne Regulaminu WFIO rozpoczniemy 25 lutego i będą trwały do 11 marca 2021 r. Celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag na temat projektu.

Mieszkańcy gminy Wołomin będą mogli składać swoje uwagi w formie:

  • pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (skrzynka podawcza przy wejściu głównym do budynku UM),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dialog@wolomin.org.pl, w tytule wpisując „Uwaga do Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych”,
  • planowane jest także spotkanie informacyjne w trybie online – 25 lutego 2021 r. o godz 18:00 (link do spotkania zostanie opublikowany 24 lutego 2021 r.).

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej (aktywny link) gminy oraz w mediach społecznościowych (aktywny link). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej, tel. 22 763 30 72, adres e-mail dialog@wolomin.org.pl.