konsultacje społeczne

Wołomiński Fudusz Inwestycji Oświatowych logotyp

Inicjatorem nowego programu wspierania placówek oświatowych jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) jest odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju infrastruktury. Placówki oświatowe to jedne z najprężniej działających instytucji w gminie. Zakres potrzeb inwestycyjnych stale rośnie dlatego postanowiliśmy przygotować narzędzie, które zapewni ciągłość finansowania nowych pomysłów i projektów. Jak powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina: „Potencjał drzemiący w wołomińskich szkołach i przedszkolach jest

grafika z napisem na żółtym tle

Raport o stanie gminy to sprawozdanie burmistrza dotyczące wdrażania lokalnych programów i uchwał w danym roku. Dokument musi być złożony do 31 maja każdego roku, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata nad raportem. Choć raport o stanie gminy to świetny sposób na włączenie mieszkańców we współdecydowanie o miejscu, w którym żyją, to lektura tego typu opracowań nie jest popularna ze względu na

grafika przedstawiająca widok gminy z lotu ptaka

Plan, nad którym obecnie pracujemy to prawdopodobnie jeden z ważniejszych dokumentów strategicznych dla naszej gminy na najbliższe lata. Dlatego bardzo zależy nam, żeby przed jego uchwaleniem Państwo, jako główni zainteresowani, mogli wpłynąć na jego kształt. Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym online na temat„Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100”, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 18.00 Szczegóły techniczne dotyczące