Społeczne Wnioski 2024 – od 15 marca będzie można zgłaszać pomysły

Społeczne Wnioski 2024 - od 15 marca będzie można zgłaszać pomysły

Społeczne Wnioski do budżetu gminy Wołomin są formą konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Pomysły na 2024 rok będzie można zgłaszać elektronicznie poprzez dedykowaną stronę internetową sw.wolomin.org już od 15 marca 2023 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców potrwa miesiąc, ale już teraz warto zastanowić się nad tym, o co chcemy zawnioskować. W roku 2022 w ramach społecznych wniosków zrealizowaliśmy m.in. wybieg dla psów, kupiliśmy samochód dla OSP Zagościniec oraz stworzyliśmy nowy plac zabaw na Os. Słoneczna oraz plac zabaw w Nowych Grabiach.

Na realizację Społecznych Wniosków w 2024 roku Gmina Wołomin planuje wydać 1 500 000 złotych. Nie wahaj się i zgłoś swój pomysł!

Harmonogram Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2024:

 1. zgłaszanie projektów przez mieszkańców: od 15 marca do 17 kwietnia 2023 r.,
 2. ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów: do 31 maja 2023 r.,
 3. ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem: do 31 maja 2023 r.,
 4. ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: do 2 czerwca 2023 r.,
 5. głosowanie: od 5 do 23 czerwca 2023 r.,
 6. ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej): do 30 czerwca 2023 r.,
 7. ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2024 roku: do 10 września 2023 r.

Zasady Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2024 w skrócie:

 • Zgłaszać można projekty inwestycyjne o wartości do 200 tys. zł.
 • Inwestycje muszą być zlokalizowane na gruntach gminnych (dopuszczamy, aby elementem projektu był zakup nieruchomości – o ile jest to niezbędne aby projekt został zrealizowany).
 • Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie szkół i przedszkoli (projekty szkolne są realizowane w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych).
 • Zarówno zgłaszanie projektów, jak i głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektroniczne poprzez dedykowaną stronę internetową sw.wolomin.org
 • Udział w konsultacjach społecznych może wziąć każdy mieszkaniec gminy Wołomin:
  – w głosowaniu – każdy,
  – zgłosić projekt może każdy, ale osoby poniżej 16 r. ż. muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Nie będziemy wymagać podawania numeru PESEL (weryfikacja na podstawie adresu zamieszkania).
 • Aby projekt miał możliwość realizacji, w głosowaniu musi uzyskać minimum 250 głosów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2024” (aktywny link do strony BIP z Zarządzeniem Burmistrza na 49/2023).

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, tel. 22 763 30 00 wewn. 245 lub e-mail rewitalizacja@wolomin.org.pl

Kategoria: