Społeczne Wnioski na 2023 rok – ogłoszenie konsultacji

kwadraciki z narysowanymi ludzikami

Nowy rok a razem z nim – nowa edycja Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy 2023!

Jak co roku wprowadzamy modyfikacje regulaminu, które mają dostosować go do zmieniającej się rzeczywistości i nieustannie ulepszać, oczywiście z pomocą Was – interesariuszy tego projektu.

Dlatego już 14 lutego ruszą konsultacje społeczne zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023.

Konsultacje zasad Społecznych Wniosków potrwają od 14 do 28 lutego. Ich celem będzie zebranie Państwa opinii i uwag dotyczących proponowanych zmian.

Mieszkańcy gminy Wołomin będą mogli składać swoje uwagi w formie:

  • pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (skrzynka podawcza przy wejściu głównym do budynku UM),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl , w tytule  wpisując „Uwaga do Społecznych Wniosków 2023″,
  • planowane jest także spotkanie informacyjne w trybie zdalnym – informacje na ten temat będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej urzędu.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej gminy oraz w mediach społecznościowych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w Wydziałem Planowania i Rewitalizacji, tel. 22 763 30 17, adres e-mail rewitalizacja@wolomin.org.pl

Zapraszamy już teraz z zapoznaniem się z ZARZĄDZENIEM  (bezpośredni link do zarządzenia) ogłaszającym konsultacje oraz z nowymi Zasadami Społecznych Wniosków 2023 (PDF, 493 KB)