Sprawdź ważność swojej Wołomińskiej Karty Mieszkańca (WKM)

Sprawdź ważność swojej Wołomińskiej Karty Mieszkańca (WKM)

Sprawdź ważność swojej Wołomińskiej Karty Mieszkańca (WKM), która jest jednocześnie nośnikiem Biletu Metropolitalnego (Warszawa+) i potwierdza twoje uprawnienie do zniżki! Przypominamy, że Wołomińska Karta Mieszkańca wydawana jest na okres dwóch lat, zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały Nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11.10.2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca” – aktywny link do Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej).

Po 2 latach należy potwierdzić swoje uprawnienia do zniżki i wyrobić nową kartę. Jeżeli nie pamiętamy, od kiedy używamy nośnika możemy to zweryfikować w Punkcie personalizacji kart WKM w Urzędzie Miejskim w Wołominie (parter budynku) lub telefonicznie pod numerami: 22 763 30 61, 22 763 30 97 lub 22 763 30 92.

W przypadku nieprzedłużenia ważności Karty, Urząd Miejski w Wołominie przekazuje do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Partnerów programu WKM dyspozycję zablokowania możliwości korzystania z karty (§ 5 ust. 5 Zarządzenia nr 113/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 04.05.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad weryfikacji uprawnień, wydawania i używania „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior” – aktywny link do Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej). Osoby, których karty straciły ważność i nie zostały zastąpione przez nowe nośniki tracą możliwość korzystania ze zniżek oraz oferty Bilet Metropolitalny!

Prosimy o weryfikację ważności karty! Osoby, których karty straciły ważność muszą wyrobić nową – do weryfikacji potrzebne są takie same dokumenty, jak przy pierwszym wyrabianiu karty (link do strony z wykazem potrzebnych dokumentów).