Sprzedaż nieruchomości przy ul. Reja w Wołominie

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Reja w Wołominie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 207/2019 Burmistrza Wołomina z dn. 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wołomin (Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Wołomina) oraz z załącznikiem do zarządzenia nr 207/2019 Burmistrza Wołomina (Załącznik do Zarządzenia nr 207/2019 Burmistrza Wołomina).

 

Kategoria: