Stała organizacja ruchu na ulicy Lipińskiej

Stała organizacja ruchu na ulicy Lipińskiej

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od inwestora, tj. Powiat Wołomiński, 11.07.2024 r. na ul. Lipińskiej w Wołominie zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w związku z zakończeniem prac budowlanych pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 4361 W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań”.