Startują Społeczne Wnioski na rok 2021!

Startują Społeczne Wnioski na rok 2021!

Już od dziś można składać projekty, na realizację których w 2021 roku Gmina Wołomin przeznaczy 2 miliony złotych.

Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021 przedstawia się następująco:

  • Zgłaszanie projektów przez mieszkańców – do 6 kwietnia 2020 r.
  • Ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów – od 7 kwietnia do 11 maja 2020 r.
  • Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem – 15 maja 2020 r.
  • Możliwość wycofania projektu przez Projektodawcę – do 25 maja 2020 r.
  • Ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie – do 26 maja 2020 r.
  • Działania promocyjne – od 27 maja do 1 lipca 2020 r.
  • Głosowanie – od 27 maja do 1 lipca 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej) – do 10 września 2020 r.
  • Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2021 roku – do 21 września 2020 r.

O najważniejszych założeniach “Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2021” pisaliśmy tutaj.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, pok. 210 (II piętro), tel. 22 763-30-00 w. 245 lub 117.

Ważne dokumenty:

Kategoria: