Sterylizacja, kastracja oraz elektroniczne znakowanie psów i kotów w 2024

zdjęcie przedstawiające psa i kota. Źródło: pixabay

Urząd Miejski w Wołominie od 29 kwietnia 2024 roku rusza z dofinansowaniem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wołomin. Wnioski można składać od dnia 29 kwietnia 2024 roku do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Uwaga! Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski na zabiegi zrealizowane od dnia 29 kwietnia 2024 roku. Refundacja nie przysługuje na zabiegi wykonane wcześniej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania do przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Wołomin jest oznakowanie zwierzęcia i zarejestrowanie w Bazie Danych SAFE-ANIMAL oraz posiadanie aktualnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

Wysokość dofinansowania na zabiegi kastracji/sterylizacji oraz elektronicznego znakowania w 2024 roku wyniesie:
• 200,00 zł za kastrację kota;
• 250,00 zł za sterylizację kotki;
• 200,00 zł za kastrację psa;
• 300,00 zł za sterylizację suki;
• 100,00 zł za elektroniczne znakowanie.
Właściciel w celu przeprowadzenia zabiegu może udać się do dowolnego zakładu leczniczego dla zwierząt zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin.

Wypłata dofinansowania nastąpi na numer konta wskazany we wniosku lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w ciągu 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.
Uwaga! Właściciel kilku zwierząt domowych (psów/kotów) może skorzystać z dofinansowania na ww. zabiegi w liczbie maksymalnie 2 zwierząt rocznie na gospodarstwo domowe.

Dofinansowanie będzie przyznawane z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku budżetowym 2024. Do wniosku (do pobrania poniżej) należy załączyć:
1. dokument finansowy za wykonanie zabiegu (faktura/paragon imienny wystawiony na wnioskodawcę);
2. kserokopia książeczki zwierzęcia potwierdzająca szczepienie przeciw wściekliźnie;
3. kserokopia książeczki zwierzęcia lub dokument potwierdzający wykonanie znakowania wraz z nadanym numerem i potwierdzeniem oznakowania do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie w Wydziale Ochrony Środowiska, III piętro, pokój 303 oraz pod numerem tel. (22) 763 30 20.

Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie):
Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2024 r. z terenu gminy Wołomin (.DOC)
Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2024 r. z terenu gminy Wołomin (.PDF)
Uchwała LXXIX-42/2024 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2024 r. (aktywne łącze do Biuletynu Informacji Publicznej)