Stowarzyszenie „Wizna 1939” na uroczystościach rocznicowych w Grabowie i na Górze Strękowej

Stowarzyszenie „Wizna 1939” na uroczystościach rocznicowych w Grabowie i na Górze Strękowej

W 81 lat po obronie odcinka „Wizna” 1939 r. odbyły się uroczystości rocznicowe w Grabowie i na Górze Strękowej. Polskie Termopile, tak najczęściej określane jest to heroiczne starcie. Hołd Bohaterom w imieniu zarządu gminy Wołomin złożył zastępca burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski i prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939”.

Dla uczczenia pamięci polskich oficerów i żołnierzy spod Wizny z 1939 r. została odprawiona Msza Święta i oddana salwa honorowa. Kwiaty złożono na grobie polskich oficerów, który znajduje się w ruinach schronu dowodzenia na Górze Strękowej.

360 polskich żołnierzy dowodzonych przez majora Władysława Raginisa i kapitana Stanisława Brykalskiego broniło odcinka obrony „Wizna” przed szturmem 42 tysięcy żołnierzy niemieckich, wspieranych przez 350 czołgów i lotnictwo Luftwaffe. Pomimo gigantycznej dysproporcji sił nacierającego wroga skutecznie przez 2 doby powstrzymywali żołnierze polskiego batalionu, których postawa do dziś jest przykładem honoru, odwagi, męstwa, patriotyzmu i bezgranicznej miłości do Ojczyzny.

Obchody od lat organizuje Stowarzyszenie „Wizna 1939”. Wyrażam uznanie dla prezesa Dariusza Szymanowskiego za przywracanie pamięci o historycznej i bohaterskiej obronie odcinka „Wizna” – powiedziała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.