aktywizacja

aktywizacja niepełnosprawnych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie o wynikach konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego

Polski Związek Niewidomych dofinansowanie 2021

Wołomińskie Koło Polskiego Związku Niewidomych otrzyma dodatkowe środki na różne formy integracji i aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących. Ten dodatkowy gminny wkład to „cegiełka” w stwarzaniu społeczeństwa bez barier i ograniczeń, otwartego, przyjaznego i dostępnego. Wszystkim osobom niewidomym, słabowidzącym, a także ich bliskim – życzymy wytrwałości w przezwyciężaniu trudności i dużo zdrowia.