Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji

aktywizacja niepełnosprawnych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”.

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego