Działamy na rzecz dostępności

zdjęcie przedstawiajace miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Powołany latem tego roku zespół zadaniowy ds. dostępności na przestrzenie ostatnich miesięcy spotkał się 10 razy. W dyskusji nad dostępnością brali udział pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Wołominie zajmujących się sprawami społecznymi, inwestycjami, przestrzenią miejską, dostępnością mediów oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi, w tym dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek kultury.
Były to zawsze owocne rozmowy, w trakcie których padało wiele ciekawych pomysłów na polepszanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Niestety w związku z panująca pandemią koronawirusa należało przefiltrować te inicjatywy przez dostępność środków finansowych.
Wierzymy jednak, że małymi krokami, sukcesywnie wyeliminujemy wszystkie utrudnienia.

Co do tej pory udało się zrobić?

W Urzędzie Miejskim w Wołominie:
– zamontowano barierki na schodach wewnętrznych (przy wejściu głównym),
– oznakowano piętra przy windzie, aby osoba wysiadająca z windy mogła odczytać numer piętra (oznakowanie wyróżniające się kolorystycznie na ścianie),
– dostosowano stronę internetową do wymogów WCAG2.1 (standard dostępności cyfrowej).

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie:
– wdrożono dla czytelników oprogramowanie: czytnik ekranu,
– zakupiono publikacje z dużą czcionką przeznaczone dla osób niedowidzących,
– zaproszono osobę niewidzącą na spacer po przestrzeniach biblioteki, aby wspólnie opracować dostosowania dostępności pomieszczeń i wsłuchania się w potrzeby osób z dysfunkcją wzroku.

W Miejskim Domu Kultury w Wołominie:
– wprowadzono kontrastowe oznaczenia na schodach,
– wprowadzono czytelne oznaczenia na drzwiach,
– wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
– przeniesiono kasę z II piętra na parter,
– do końca bieżącego roku powstanie projekt modernizacji budynku MDK, w którym przewidziane jest dobudowanie windy.

W budynku OSiR “Huragan” w Wołominie w najbliższym czasie planowany jest remont recepcji (obniżenie lady recepcji), oznaczenia budynku, oznaczenia wejścia do budynku, oznaczenia pięter oraz wydzielenie miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W roku 2021 planuje się wymianę drzwi i remont toalet (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych).
W budynku pływalni OSiR “Huragan” planowane jest w najbliższym czasie obniżenie lady recepcji oraz przedłużenie poręczy przy schodach.

Przy wejściu do lokalu PZEiR w Wołominie przy ul. Legionów 31 wykonano podjazd dla wózków.

Ponadto większość jednostek dostosowuje swoje strony internetowe do obowiązujących wymogów dostępności cyfrowej oraz publikuje Deklarację dostępności. Pracujemy też nad ujednoliceniem adresów stron internetowych szkół i przedszkoli.