handel

Zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie

I. Handel okolicznościowy w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie zostanie zorganizowany w dniach 30.10 – 02.11.2021 r. II. Stanowiska handlowe przeznaczone są do handlu kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami itp. oraz drobnym asortymentem spożywczym (wata cukrowa, słodycze). III. Plan sytuacyjny z wytyczonymi stanowiskami (gruntem niezabudowanym) przeznaczonymi do handlu stanowi załącznik do niniejszych zasad. IV. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie biletów opłaty rezerwacyjnej. V. Rezerwacja stanowisk handlowych odbywać się będzie dla:

Zmiany na targowisku miejskim od 7 maja 2020 r.

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie. Od czwartku 7 maja zostaje dopuszczony: handel wszystkimi artykułami; handel na placu C (czyli na parkingu); handel na ulicy Matejki, na odcinku między placami A i B (pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości i nie utrudniania komunikacji w przejściach i alejkach). Informacje dla sprzedawców: miejsca do handlu są wyznaczane przez zarządcę