integracja

Integracja przez kulturę i sztukę

W dniu 26 czerwca 2023 r. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA”, z siedzibą przy ul. Polnej 2 m.8 w Wołominie, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja przez kulturę i sztukę”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji 2023 - EDYCJA II

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i  aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i  marginalizacji – EDYCJA II”. OGŁOSZENIE WYNIKI  

aktywizacja niepełnosprawnych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie o wynikach konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego

Integracja przez kulturę i sztukę

W dniu 5 lipca 2021 r. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKA z siedzibą w Wołominie przy ul. Polnej 2/8 złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: Integracja przez kulturę i sztukę. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres