LGD

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" ogłasza nabory

„Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkie osoby chcące założyć swoją własną działalność gospodarczą do udziału w konkursie naboru wniosków nr 6/2022 (kliknij, żeby pobrać informację w formacie .PDF na ten temat) w którym można otrzymać 50 000,00 zł na swój start-up bez konieczności angażowania własnego kapitału. Dla przedsiębiorców dedykowany jest nabór nr 5/2022 (kliknij, żeby pobrać informację w formacie .PDF na ten temat), gdzie można pozyskać do 150 000,00

LGD „Równiny Wołomińskiej” zaprasza na konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza na konsultacje społeczne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbędzie się w dn. 19 lipca 2022 roku (wtorek) w godz. 13:00-16:00. Program spotkania: – prezentacja obszaru LGD – diagnoza obszaru danej gminy – analiza SWOT (mocne i słabe strony) – cele Lokalnej Strategii Rozwoju – dyskusja i podsumowanie Masz swoje zdanie? Chcesz mieć

Aktualne nabory LGD "Równiny Wołomińskiej"

LGD „Równiny Wołomińskiej” zaprasza osoby fizyczne chcące lub planujące założyć własną działalność do wzięcia udziału w naborze wniosków nr 3/2022 (w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)) na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące naboru oraz wzory dokumentów, które należny złożyć podczas trwania naboru (25.04.2022r. – 16.05.2022r.) znajdują się na stronie: www.lgdrw.pl (bezpośredni link do podstrony z informacjami na ten temat).

Szkolenie dla przedsiębiorców - trwają zapisy

LGD „Równiny Wołomińskiej” planuje ogłosić w najbliższym czasie (grudzień lub początek 2021 roku) nabór na rozwój działalności gospodarczej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie w formie webinaria dla Wnioskodawców środków pomocowych oferowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” dotyczącego zasad wypełniania dokumentacji konkursowej. Szkolenie będzie miało postać wideokonferencji na platformie ZOOM Meeting. Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy na adres poczty elektronicznej LGD: biuro@lgdrw.pl wysłać wypełnioną i