niepełnosprawność

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i  aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. OGŁOSZENIE Unieważnienie konkursu  

Trwa nabór do programu aktywizującego dla niepełnosprawnych studentów

Jesteś w trakcie studiów i szukasz zatrudnienia, bądź właśnie je ukończyłeś i brakuje Ci zajęcia? Fundacja Onkologiczna Rakiety w ramach pilotażowego programu „Absolwent” poszukuje osób do programu finansowanego ze środków PFRON. Dzięki uczestnictwu w programie: • Odbędziesz sesje z profesjonalnym doradcą zawodowym, który pomoże Ci lepiej przygotować się do rozmowy i do poszukiwań zatrudnienia • Zostaniesz objęty opieką psychologiczną, aby wesprzeć Cię w podjęciu decyzji w trakcie poszukiwań lub tuż

Aktywność osób z niepełnosprawnościami

W dniu 14 czerwca 2022 r. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA”, z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Wołominie, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Aktywność osób z niepełnosprawnościami”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Trwa rekrutacja do projektu „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnością, członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji

Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Zapraszamy do skorzystania z szkoleń organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego i Instytut Transportu Samochodowego prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. k. pt.: „Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego” I. Informacje o szkoleniach: Program szkolenia obejmuje między innymi kwestie związane z obsługą klientów o szczególnych potrzebach. Są to przede wszystkim osoby starsze, poruszające się na wózkach,

osoby niepełnosprawne

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie Z uwagi na upływającą z dniem 8 czerwca 2021 r. kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie, powołanej Zarządzeniem Nr 120.125.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 08.06.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania

Plakat z osobą pracującą przy komputerze - akcja o pomocy absolwentom

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek