ogłoszenie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 90/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 27.03.2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrane plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 90/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 27.03.2024 r. (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 62/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 23.02.2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrane plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 62/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 23.02.2024 r. (.PDF)

ostrzeżenie alarm

Wojewoda Mazowiecki informuje, że od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach”, w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój 309, III

Społem

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wołominie informuje o planowanym ogrodzeniu terenu po dawnym „Globi” przy ul. Wileńskiej w Wołominie. Uprzejmie prosimy o udostępnienie tej informacji jak najszerszemu gronu odbiorców. Teren od wielu lat wykorzystywany jest przez kierowców jako miejsce pozostawiania samochodów. W związku z planowanym przez „Społem” ogrodzeniem terenu parkowanie w tym miejscu będzie niemożliwe. PSS Społem jest użytkownikiem wieczystym gruntu, co oznacza,  że może nim swobodnie dysponować. Udostępniamy pozyskaną

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W okresie od dnia 16.02.2023 r. do 18.03.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie w pokoju nr 217, wyłożony został spis inwentaryzacyjny mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji (karta inwentaryzacyjna nr 985). Osoby, których interesu prawnego dotyczą ustalenia zawarte w spisach inwentaryzacyjnych mienia mogą w tym czasie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej, w miejscu wyłożenia spisu.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 02.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

OPS w Wołominie poszukuje pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie szuka pracowników! Jeżeli lubicie pracę z ludźmi i dla ludzi koniecznie sprawdźcie szczegóły ogłoszeń! • Inspektor/Specjalista w Dziale Specjalistów ds. zasobów, ochrony i kontroli – rekrutacja trwa do 5 września 2022 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link do informacji). • Pracownik socjalny – rekrutacja trwa cały czas! Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link do informacji). •

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie”, w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 13.30 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój